18 Nov

Poletíte do Lisabonu?


Ani ten nejzatvrzelejší patriot nejednou nevydrží po celý svůj život ve vlastní zemi. I toho to aspoň Äas od Äasu táhne nÄ›kam do dálek, a není na tom vlastnÄ› vůbec nic Å¡patného. Protože poznávat cizí kraje jeÅ¡tÄ› nikdy nikomu neuÅ¡kodilo, ba naopak to mnohým prospÄ›lo pÅ™inejmenším tím, že si rozšířili své obzory. A samozÅ™ejmÄ› nejen tím.

A proto bychom dnes nenaÅ¡li v naÅ¡ich Å™adách mnoho tÄ›ch, kdo nikdy nevytáhli paty nÄ›kam za hranice naší vlasti. NÄ›kdy tÅ™eba jenom do sousedního pohraniÄí, nÄ›kdy ale klidnÄ› i na druhý konec svÄ›ta už pomalu každý z nás zamířil. A Äasto nejednou.

air berlin

A zatímco tÄ›ch, kdo strávili celý život jenom v naší zemi, je v naÅ¡ich Å™adách míň a míň, pÅ™ibývá tÄ›ch, kdo poznali nejednu svÄ›tovou konÄinu. To znamená, že se vypravovali do svÄ›ta tÅ™eba i opakovanÄ›.

A jak se do takových cizích krajů dostáváme? RůznÄ›. NÄ›kdy jsou tu autobusy, nÄ›kdy vlastní auta, nÄ›kdy vlaky a nÄ›kdy dejme tomu i letadla. A právÄ› ten poslední zmínÄ›ný způsob dopravy získává stále více příznivců. UrÄitÄ› si nemusíme vysvÄ›tlovat proÄ â€“ o jeho výhodách víme už dávno vÅ¡ichni a nezpochybňujeme je.

Jenže k tomu, aby ÄlovÄ›k nÄ›kam odletÄ›l, je tÅ™eba mít letenku. A ta stojí nejednou vyslovenÄ› hříšné peníze, jež mnozí nechtÄ›jí a mnozí ani nemohou obÄ›tovat. A jak se pak mají dostat do ciziny ti, kdo nechtÄ›jí drahé letenky?

letadlo mango

Logicky se tam mohou dostat také letecky. OvÅ¡em s využitím letenek, jež ani zdaleka tolik nestojí, jež jsou naopak cenovÄ› velice výhodné. Každý může navÅ¡tívit s pomocí levné letenky Lisabon i nejedno jiné místo, a to aniž by se zruinoval. Protože právÄ› v tomto vyhledávaÄi se naleznou i nabídky, jež se skuteÄnÄ› vyplatí, jimž nelze odolat.

Protože se nÄ›kdy prostÄ› nepodaří prodat takové letenky za vysoké ceny, a pak se tyto nabízejí zkrátka levnÄ›ji. A kdo ví, kde takové nabídky nalézat, má vyhráno. Může cestovat za hubiÄku.

A k tomu vlastnÄ› staÄí znát jen tento vyhledávaÄ a být tu v pravý Äas.


27 Dec

Jak vybrat zásuvky a vypínače?


Základem každé koupÄ› je kvalitní seznam, na nÄ›mž https://knihy.heureka.cz/svet-v-nemz-zijeme-3-dil-asie/ bude uveden pÅ™esný poÄet zásuvek a vypínaÄů a také jejich jednotlivé typy. NÄ›kde si vystaÄíte s jednoduchými strojky, jinde jsou ale tÅ™eba dvoj- tří- nebo i více násobné druhy. Pro laika může být složité urÄit, zda potÅ™ebuje vypínaÄ jednopólový, střídavý, křížový Äi Å™azení 5. To je také důvod, proÄ je nejlepší tento seznam sepisovat s elektrikářem, který nejlíp ví, kolik pÅ™esnÄ› a jakých typů je tÅ™eba nakoupit. Poté, co si takový seznam pÅ™ipravíte, už nezbývá nic jiného, než v obchodÄ› vybrat znaÄku, design Äi styl.rozsvícené lampiÄky
Protože se jedná o dlouhodobou investici, je tÅ™eba ji důkladnÄ› promyslet. RozhodnÄ› se nenechte zlákat aktuálními trendy, jichž byste v budoucnu mohli litovat. VsaÄte na zavedené znaÄky nabízející stálé produktové Å™ady, k nimž nebude problém dokoupit chybÄ›jící Äi rozbitý kousek. Důležitá je také kvalita materiálu a koupÄ› kompletního přísluÅ¡enství, které se skládá ze strojku, rámeÄku a krytu. Mezi zavedené znaÄky na trhu patří například francouzská spoleÄnost Schneider Electric nabízející hned nÄ›kolik produktových Å™ad: Unica, Asfora, Merten, Sedna a mnohé další. Každá z nich obsahuje nÄ›kolik podÅ™ad, které ocení jednotliví zákazníci. Jednoduchou eleganci nabídne Unica Basic, možnost barevných variací Unica Colors a vÅ¡ední nevÅ¡ednost Asfora.strojek vypínaÄe
Jednotlivé přístroje lze vybírat podle toho, co se vám líbí. Může se to zdát jako jednoduchý výbÄ›r, ale zase až tak jednoduché to není. Je tÅ™eba vybrat takové přístroje, které ladí s doplňky v interiéru a celkovÄ› jeho vzhled podtrhnou, pÅ™itom vypoví o vkusu majitele. KromÄ› barev můžete využít také různé materiálové možnosti: plast, kov, kůže, porcelán Äi sklo.
V neposlední Å™adÄ› se zamyslete také nad různými vychytávkami – zásuvka s USB nabíjeÄkou, dvojzásuvka s natoÄenou horní dutinou, rádio do stÄ›ny, stmívaÄ, ovladaÄ na rolety a venkovní žaluzie a mnohé další. VÅ¡echny tyto vlastnosti zákazníkům poskytnou vÄ›tší pohodlí, dále také funkÄnost Äi bezpeÄnost.


23 Sep

Kde se zářivka vyplatí použít


Velký rozruch vzbudilo pÅ™ed nÄ›kolika lety nařízení Evropské Unie, které doporuÄovalo výmÄ›nu klasických žárovek za úsporné zářivky. Motivy byly jistÄ› v jádru uÅ¡lechtilé – snížením spotÅ™eby energie jednak uÅ¡etříme peníze, a navíc chráníme přírodu. Mnoho lidí vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› dnes nedá na žárovku dopustit, a to z dobrého důvodu.

PÅ™ipomeňme si jen v krátkosti, Äím se hlavnÄ› žárovka a zářivka liší. V první Å™adÄ› je tu fakt, že zářivka spotÅ™ebovává pro svůj provoz ménÄ› energie. To je vÅ¡ak, bohužel, v souÄasné dobÄ› její jediné plus nad žárovkami, alespoň pro běžného obÄana.
základna zářivky
Prvním problémem je její svÄ›tlo. Na rozdíl od žárovky má studený, modrý nádech. Ten není tak příjemný pro naÅ¡e oÄi jako svit žárovky, který je ladÄ›n do žlutých, teplých barev. Je to jednak tím, že v podvÄ›domí máme svÄ›tlo a teplo spojené. Studené svÄ›tlo nám pÅ™ipadá cizí. A je také fakt, že i pro naÅ¡e oÄi je zář v teplých barvách lepší.

Dalším negativem je fakt, že na rozdíl od žárovky zářivce chvíli trvá, než dosáhne plného jasu. V nÄ›kterých případech se jedná až o deset minut. A to je pro lidi, kteří chtÄ›jí vÅ¡echno, vÄetnÄ› svÄ›tla, hned, nepÅ™ijatelné. Navíc se tím snižuje i ta již zmínÄ›ná úspora penÄ›z, neboÅ¥ zářivka musí p nÄ›jakou dobu svítit, než dosáhne plného jasu, a tedy spotÅ™ebovává energii.
rozehřívající se zářivka
Je to ale vÅ¡e tak Å¡patné? Opravdu neexistuje místo, kde by se zářivka uplatila více než žárovka? Ano, taková místa existuji, a skuteÄnÄ› se zde zářivky využívají více než žárovky. O jaká místa se jedná?

Jde především o místa, kde je potřeba světlo dlouhodobě, někdy i po celý den. Příkladem, se kterým se setkává každý, mohou být nejrůznější obchody, především supermarkety. Pokud se někdy, až půjdete nakoupit, podíváte nahoru, uvidíte nikoliv žárovku, nýbrž právě zářivky.

Důvod je jednoduchý. Při celodenním provozu už je úspora peněz za elektřinu znatelná, zvláště na tak velkém prostoru. Proto není divu, že se obchodníci rozhodli na ně přejít. Navíc na rozdíl od klasických žárovek nevisí do prostoru a vypadají tedy úhledněji. To samozřejmě přispívá k dobrému vzhledu obchodu.

Jak vidíme, i když se pro běžného ÄlovÄ›ka zářivka příliÅ¡ nehodí, pÅ™esto má svá využití a plní svůj hlavní úÄel, kterým je pÅ™edevším úspora penÄ›z. Je jen Å¡koda, že peníze spoří již bohatým majitelům nadnárodních spoleÄností, nikoliv běžným lidem. Ale kdo ví, tÅ™eba se nÄ›kdy doÄkáme vylepÅ¡eného modelu, který žárovku plnÄ› nahradí.


22 Sep

Důraz na důležité věci


Ano, pokud jste se nÄ›kdy zamýšleli nad faktem, jaké pořídit a nakoupit například vypínaÄe, nebo zásuvky mÄ›li jste na mysli i variabilitu? Nebo jste Å™eÅ¡ili pouze a jen, jak budou vypadat? Každý kdo se v tomto oboru pohybuje a rozumí mu, by urÄitÄ› radil myslet na vÅ¡echny aspekty. Pokud se ptáte, kde Vám ale nabídnou vÅ¡echny důležité vÄ›ci, co se elektroinstalace týká, máme skvÄ›lou zprávu. Å piÄkový internetový obchod pÅ™ipravil dokonalou nabídku produktové Å™ady vypínaÄů a zásuvek Å™ady UNICA, které se staví mezi top výbÄ›r. Získáte s nimi nejen výhody moderních designů, získáte také barevnou Å¡kálu tónů a v neposlední Å™adÄ› jednotné modulární strojky, právÄ› pro výše zmiňovanou variabilitu.
jak vybrat správnou zásuvku
Je to prostÄ› a jednoduÅ¡e tak, když chcete a potÅ™ebujete Äerpat komplexní služby, nebo nakupovat komplexní zboží, obraÅ¥te se tam, kde to zákazníkovi umožní. UrÄitÄ› je pÅ™eci velkou výhodou mít, jak kvalitní materiály, tak samozÅ™ejmÄ› produkt, který každého dostane tÅ™eba vzhledem, Äi nenásilnou barvou.
VÄ›tÅ¡ina z nás asi elektrikářské práce nechává na odbornících. Ano, a to je také v pořádku. VÅ¡echno musí splňovat pÅ™edepsané normy, které laik nezná, vÅ¡e musí mít jasná pravidla, pÅ™es které vlak nejede. Elektroinstalace není jako výmÄ›na nové sedací soupravy za jinou. Jde tady v první Å™adÄ› o bezpeÄnost a vysoké nároky na užívání. Nikdo by pÅ™eci netoužil mít například vÅ¡echny zásuvky na jedné fázi. Ale i jako zákazník můžete v nÄ›jaké etapÄ› elektrikářských prací promluvit. Můžete si vybrat design a barvu například na vypínaÄích.
elektroinstalace jedině s námi
Můžete se aktivnÄ› zapojit do výbÄ›ru finálních komponentů a dokonale skloubit a vyladit tak interiér. A naÅ¡e nabídka je k tomu úÄelu vyloženÄ› stvoÅ™ená! JednoduÅ¡e objednáte produkty, co se skvÄ›le hodí kamkoli. Pouze se poraÄte s odborníkem pÅ™i poÅ™izování například do koupelen, sklepů, Äi venkovních prostor. Tam je pak logicky vyžadováno osazovat komponenty s vyšší nároÄností na vlhko a vodu.


9 Sep

Kdy je čas na výměnu zásuvky a vypínače


Neexistuje vÄ›c, která by se postupem neopotÅ™ebovala. A Äím více je používána, tím dříve nastane Äas, kdy ji bude potÅ™eba vymÄ›nit. To je fakt, který znají a se kterým se setkávají prakticky dennÄ› snad vÅ¡ichni. Málokdo vÅ¡ak tuto pouÄku vztáhne i na zásuvky a vypínaÄe Light Park. ProÄ se tyto vÄ›ci zdají prakticky nezniÄitelné Äasem, aÄkoliv je užíváme dennÄ›?modernÄ›jší typ zásuvky.jpg

Jedním z důvodů je jejich samotný design a způsob použití. Je sice pravda, že jsou užívány dennÄ›, ale vezmÄ›me si, jaké zátěži jsou vystaveny. V případÄ› zásuvek tam pouze zastrÄíme spotÅ™ebiÄ, a to je vÅ¡e. ÄŒasto ho, například v případÄ› televize, ani nevyndáváme. Nedochází tedy k odÄ›ru ani oÅ¡oupání ani k jiné Äinnosti, která by mohla povrch poÅ¡kodit.

Co se vypínaÄů týká, i ty jsou vlastnÄ› zatěžovány minimálnÄ›. Pouze je na nÄ› dvakrát dennÄ› sáhnuto, jinak zůstávají prakticky bez povÅ¡imnutí. Ani zde tedy nedochází k nÄ›Äemu, co by mÄ›lo velký negativní vliv na povrch.

I pÅ™es tyto vlastnosti se vÅ¡ak i zásuvky a vypínaÄe Äasem opotÅ™ebují. U zásuvek může nastat problém například s kontakty, zvlášť pokud jsou do nich spotÅ™ebiÄe Äasto zasunovány a vysunovány. Může to způsobit i rozšíření otvorů, a tedy i ztížení zapojení správných kontaktů.

VypínaÄe se Äasto opotÅ™ebují dříve, než zásuvky. První známkou, které si vÅ¡imneme, je oÅ¡oupaný a odÅ™ený povrch v místech, kde ho tiskneme. To samo o sobÄ› samozÅ™ejmÄ› ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů není důvod k výmÄ›nÄ›, avÅ¡ak tÄ›m, kteří mají vypínaÄ jako souÄást designu interiéru, to může vadit.ilustrace vypínaÄe.png

Horší situace nastává, když se vypínaÄ Äasem uvolní. Najednou zjistíme, že jde pÅ™epnout nÄ›jak lehce, avÅ¡ak abychom dosáhli kýženého výsledku, musíme proces nÄ›kolikrát opakovat. PříÄina je v uvolnÄ›ných kontaktech.

V těchto případech je samozřejmě zapotřebí danou věc vyměnit. Ale nevěšte hlavu, koneckonců je to příležitost pořídit si nový, lepší model. Navíc si můžete dnes vybrat i takový, který se vám bude líbit.

Jedno je vÅ¡ak tÅ™eba říci: výmÄ›nu by mÄ›l provádÄ›t pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud nemáte potÅ™ebné znalosti a dovednosti, nemÄ›li byste se o to pokouÅ¡et sami. Koneckonců práce s elektrickým proudem není zrovna nejbezpeÄnÄ›jší.

Hotovo? VýbornÄ›. Nyní se můžete spoustu dalších let radovat z nového vypínaÄe Äi zásuvky. PÅ™eci jen, pÅ™i správném užívání vydrží opravdu dlouho.


6 Aug

Kromě vhodné autožárovky H7 Osram dbejte i na seřízení a čistotu světlometů


Mnozí z vás, co dennÄ› usedáte za volant, si uvÄ›domují, že pro lepší pocit z jízdy a vyšší bezpeÄnost je důležitá volba vhodného zdroje svÄ›tla. Vsadíte-li na znaÄkového výrobce Philips, Osram, Tungsram nebo Bosch, nemůžete udÄ›lat chybný krok. Pouhá výmÄ›na žárovky za vhodný kus vÅ¡ak nestaÄí, nezapomínejte i na další „důležité drobnosti“.dálniÄní provoz v podveÄer
Seřízená svÄ›tla – seÅ™izování svÄ›tel v domácích podmínkách lze zvládnout pouze za pÅ™edpokladu, že jste vybaveni speciální technikou, která měří úhel a intenzitu svÄ›telného paprsku. S takovým zařízením se setkáte spíše v servisu, jen málokterý nadÅ¡enec si tak drahý výrobek poÅ™izuje pouze pro sebe. SeÅ™izování svÄ›tel speciálním regloskopem je navíc velice levná záležitost (jen nÄ›kolik desítek korun) a po každé výmÄ›nÄ› žárovky je vhodné jej provést. Po instalaci nové žárovky se kužel svÄ›tla ocitá mimo požadovaný rozsah, a i kdybyste mÄ›li ve svÄ›tlometu Å¡piÄkové modely, jako jsou napÅ™. H7 Osram Night Breaker Laser, nebudou jejich nadstandardní vlastnosti využity.silnice osvÄ›tlená sodíkovými výbojkami
ZneÄiÅ¡tÄ›né svÄ›tlomety – může to vyznít až legraÄnÄ›, ale velké procento vozidel se na silnici pohybuje se zneÄiÅ¡tÄ›nými svÄ›tlomety. Nemusí být přímo pokryté vrstvou bláta, ale staÄí pouhý prach, který spolu s tukovou vrstvou vytvoří tenký povlak, a ten snižuje intenzitu vyzaÅ™ovaného svÄ›tla úplnÄ› zbyteÄnÄ›. KromÄ› stavu stÄ›raÄů a kapaliny v ostÅ™ikovaÄi pro pÅ™ední, příp. zadní sklo nezapomínejte také na Äistotu pÅ™edních i zadních svÄ›tel.
Náhradní autožárovky – dle litery zákona již není povinností Å™idiÄů mít ve vozidle sadu náhradních žárovek, ale vyplatí se ji s sebou vozit, zvláštÄ› u vozidel, kde si s výmÄ›nou vadného kusu poradíte sami. Důležitá nejsou jen pÅ™ední svÄ›tla, ale i svÄ›tla smÄ›rová a brzdová. A u zadních svÄ›tlometů je výmÄ›na mnohem snazší a lze ji zvládnout svépomocí.


4 Aug

Plaťte za elektřinu méně


Máte pocit, že za elektÅ™inu platíte více než byste museli a hlavnÄ› chtÄ›li? Můžete to zmÄ›nit. I když tato komodita je každým rokem dražší, nemusí vás to pÅ™i cestÄ› za úsporami zastavit, právÄ› naopak. Můžete to pro vás být velká výzva. SkvÄ›lé je, že díky moderním technologiím dnes již nemusíte snižovat svůj komfort, když chcete uÅ¡etÅ™it, alespoň tedy co se týÄe elektrického proudu. Nemusíte totiž pÅ™estat používat elektrospotÅ™ebiÄe, abyste uÅ¡etÅ™ili pár korun. Jednak by vám to moc nepomohlo, jelikož vÄ›tÅ¡ina z nich je již energeticky pomÄ›rnÄ› nenároÄná, jednak byste si tím akorát snížili životní úroveň, a to zcela zbyteÄnÄ›.NÄ›kolik žárovek.jpg

Ve svém snažení uÅ¡etÅ™it se spíše zaměřte na svÄ›telné zdroje. Jejich používání vás může v koneÄném důsledku stát nemalé peníze, zvláštÄ›, pokud patříte mezi konzervativce a používáte vláknové žárovky. Ty jsou z pohledu Å¡etrnosti tím nejhorším, co můžete doma mít. Co nejdříve je radÄ›ji vyměňte za ve vÅ¡ech ohledech daleko lepší led žárovky Lightpark.

SamozÅ™ejmÄ›, že jejich nejvÄ›tší devizou je jejich úspornost. Ta může být až desetinásobná oproti běžným svÄ›telným zdrojům, ovÅ¡em pouze teoreticky. Realita je vždy trochu o nÄ›co horší, ale stále se jedná o ten nejúspornÄ›jší běžnÄ› dostupný zdroj svÄ›tla nejen na naÅ¡em trhu. Vzhledem k tomu, že led žárovky nevyrábí krom svÄ›tla žádné teplo, nespotÅ™ebovávají tolik elektrické energie jako jejich konkurence. Navíc díky tomu nepodléhají tolik zkáze a toho důvodu vám vydrží fungovat mnohem déle než konkurence.NetradiÄní žárovka.jpg

Cena je lidová

O cenÄ› led žárovek toho už byla za poslední léta napsáno mnoho negativního a z Äásti to byla pravda. OvÅ¡em stejnÄ› jako vÅ¡echny nové technologie, tak i tyto byly zpoÄátku trochu drahé. To už ale v souÄasnosti neplatí a dnes si můžete standardní led žárovku pořídit za pár deseti korun, což není žádná straÅ¡ná cena. Naopak, je to velice výhodná investice.


4 Aug

Potřebujete kvalitu?


ObraÅ¥te se na firmu, který umí zákazníkovi nabídnout maximum. Nabízíme elektroinstalaÄní materiál, nabízíme zářivky, zářivkové trubice, můžete mít žárovky normální i halogenové, můžete mít dokonce i výbojky. Jsme pÅ™ipraveni nabídnout právÄ› tyto komponenty v provedeních halogenidových, sodíkových, Äi xenonových, jako autožárovky. PÅ™esvÄ›dÄte se sami, jak pestrý a bohatý sortiment jsme pÅ™ipravili! Najdete u nás to, co právÄ› potÅ™ebujete, Äi hledáte. Ano, samozÅ™ejmÄ›, stejné zboží můžete zakoupit kdekoli, ale pÅ™emýšleli jste nÄ›kdy nad kvalitou?

elektroinstalace i pro profesionály
PÅ™emýšleli jste, že chcete, nebo potÅ™ebujete mít záruku dlouhé životnosti? JdÄ›te tam, kde ví, co nabízí. Zákazník obdrží Å¡piÄkové elektro vybavení za vynikající cenu!
Není niÄím výjimeÄným, že dlouhodobÄ› spolupracujeme s celou Å™adou profesionálních firem. Nejedná se pouze o spoleÄnosti zabývající se elektroinstalací, k naÅ¡im klientům patří i autoservisy, tvůrci reklamních neonových poutaÄů, Äi fotoateliéry. Ano, vÅ¡ude tam uplatní dokonalé výrobky, s jistotou dlouhé životnosti. Nepodléhejte různým nesmyslným akÄním nabídkám a uvažujte! Chcete se donekoneÄna zabývat například prasklou žárovkou, Äi nefunkÄní zářivkovou trubicí??
žárovka, co vydrží
Opravdu chcete donekoneÄna obíhat podprůmÄ›rné obchody, nebo si v autoservisech nechávat vyměňovat autožárovky? Máte na to Äas, chuÅ¥ a náladu? UrÄitÄ› ne, jsou daleko důležitÄ›jší Äinnosti v životÄ› lidském. Chytrý zákazník vÅ¡ak již dávno ví, jak na to. Nakupuje v prověřeném obchodÄ›, odebírá zboží od solidního výrobce a má po starostech! A hlavnÄ›, mÄ›jte pÅ™ehled, mÄ›jte vÅ¡e na jednom místÄ›. Cokoli zrovna potÅ™ebujete z této oblasti, máte na dosah! V jednom obchodÄ›, rychle a za bezkonkurenÄní ceny! Zdá se Vám to až neuvěřitelné? Věřte, že i v dneÅ¡ní nároÄné dobÄ› existuje nÄ›kdo, kdo chce zákazníkovi vyhovÄ›t na sto procent a na první dobrou.


26 Jul

Ideální světlo pro vaši cestu


Vzhledem k tomu, že dneÅ¡ní moderní, ale i starší vozidla mají celou Å™adu bezpeÄnostních prvků vÄetnÄ› airbagů, hodnÄ› Å™idiÄů má za to, že dávat si pÅ™i řízení maximální pozor není úplnÄ› to nejdůležitÄ›jší. V tom se ale Å¡erednÄ› mýlí. PÅ™i jízdÄ› autem byste vždy mÄ›li dávat maximální pozor a udÄ›lat maximum pro to, aby se tak stalo. K tomu nestaÄí pouhopouhé soustÅ™edÄ›ní, ale potÅ™ebujete rovněž i kvalitní svÄ›tlo. Bez nÄ›j se dnes již neobejdete. PryÄ jsou doby, kdy svÄ›tlomety u vozidel neumožňovaly vidÄ›t cestu tak jak byste si možná přáli. DneÅ¡ní nové žárovky do aut jsou daleko kvalitnÄ›jší a jsou vhodné do každého poÄasí, zvláštÄ›, když si zvolíte opravdovou kvalitu ve formÄ› autožárovek OSRAM.Zádní svÄ›tlomet.jpg

Patří k nejlepším

Můžete si být jisti, že pokud sáhnete po znaÄce OSRAM, dostanete to nejlepší na trhu. Jejich výrobky se mohou pyÅ¡nit opravdovou kvalitou, na kterou jen tak nÄ›co nemá. Díky tomu se lépe zorientujete nejen v noÄních hodinách, kdy je venku tma jak v pytli, ale tÅ™eba i ve chvílích, kdy vám poÄasí příliÅ¡ nepÅ™eje. I motoristy může obÄas pÅ™epadnout bÄ›hem jízdy tÅ™eba snÄ›hová vánice, případnÄ› hustý déšť Äi ranní mlha. Tyto přírodní úkazy nejsou nejen na Äeských cestách niÄím novým a je tedy potÅ™eba na to pamatovat. Když budete chytří, co se týÄe viditelnosti na vozovce, nic by vás v budoucnu nemÄ›lo pÅ™ekvapit, ani Å¡patné poÄasí.Stylový svÄ›tlomet.jpg

Snadná montáž

StejnÄ› jako vÅ¡echny ostatní typy autožárovek, tak i ty z dílny firmy OSRAM se instalují pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e. Obvykle staÄí oddÄ›lat svÄ›tlomet, provést instalaci a svÄ›tlomet zase pÅ™ipevnit. NÄ›kdy to vÅ¡ak může být trochu komplikovanÄ›jší. V takových případech je více než vhodné použití manuálu. Pokud nejste zrovna fanouÅ¡ky příruÄek a luÅ¡tÄ›ní v nich, nejlepší bude, když se na výmÄ›nu svépomoci vykaÅ¡lete a pÅ™enecháte tuto práci profesionálům ze servisu, kde vám jistÄ› rádi vyjdou vstříc, samozÅ™ejmÄ› za drobný poplatek.