22 Mar

Zelená úsporám pomáhá


V poslední pár letech jsme se velmi často mohli setkat s pojem zelená úsporám. O co se vlastně jedná? Zelená úsporám je téma, které se dotýká všech měst v rámci České republiky. Jedná se o efektivní hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie, minimalizovat škodlivé dopady na životní prostředí a ušetřit náklady na energii. Ostrava je třetí největší město České republiky, které se vyznačuje jako průmyslové centrum, které má obzvláště silný důvod k tomu, aby se věnovala otázkám udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Existuje mnoho způsobů, jak podpořit program zelená úsporám Ostrava, který je pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky. Podíváme se na klíčové oblasti tohoto projektu.

životní prostředí

Určitě se jedná o energeticky úsporná opatření jak ve veřejných budovách, průmyslových areálech, ale, a především v domácnostech. tyto úspory se projeví díky například instalaci energeticky úsporných osvětlovacích systémů, vylepšení izolace budov, používání úsporných spotřebičů a modernizaci vytápění. Ale to není vše. určitě za zmínku stojí investice do obnovitelných zdrojů energie. Zde hovoříme o instalaci solárních panelům větrných turbín nebo tepelných čerpadel. A tak by se dalo pokračovat ještě nějakou dobu. Nicméně v rámci tohoto programu je důležitá i osvěta.

zelená úsporám

Informování veřejnosti o výhodách a možnostech zelených technologií a energetické účinnosti může vést nejen k většímu povědomí o tomto programu, ale především k motivaci k přijetí udržitelnějších života. Podpora města v rámci tohoto programu může také probíhat v rámci různých politických opatření a regulací. Určitě se jedná o velmi zajímavý program, který uleví životnímu prostředí v rámci snižování emisí skleníkových plynů, neboť investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie mohou přinést dlouhodobé výhody pro obyvatele Ostravy a dalších měst ČR.