23 Sep

Kde se zářivka vyplatí použít


Velký rozruch vzbudilo pÅ™ed nÄ›kolika lety nařízení Evropské Unie, které doporuÄovalo výmÄ›nu klasických žárovek za úsporné zářivky. Motivy byly jistÄ› v jádru uÅ¡lechtilé – snížením spotÅ™eby energie jednak uÅ¡etříme peníze, a navíc chráníme přírodu. Mnoho lidí vÅ¡ak jeÅ¡tÄ› dnes nedá na žárovku dopustit, a to z dobrého důvodu.

PÅ™ipomeňme si jen v krátkosti, Äím se hlavnÄ› žárovka a zářivka liší. V první Å™adÄ› je tu fakt, že zářivka spotÅ™ebovává pro svůj provoz ménÄ› energie. To je vÅ¡ak, bohužel, v souÄasné dobÄ› její jediné plus nad žárovkami, alespoň pro běžného obÄana.
základna zářivky
Prvním problémem je její svÄ›tlo. Na rozdíl od žárovky má studený, modrý nádech. Ten není tak příjemný pro naÅ¡e oÄi jako svit žárovky, který je ladÄ›n do žlutých, teplých barev. Je to jednak tím, že v podvÄ›domí máme svÄ›tlo a teplo spojené. Studené svÄ›tlo nám pÅ™ipadá cizí. A je také fakt, že i pro naÅ¡e oÄi je zář v teplých barvách lepší.

Dalším negativem je fakt, že na rozdíl od žárovky zářivce chvíli trvá, než dosáhne plného jasu. V nÄ›kterých případech se jedná až o deset minut. A to je pro lidi, kteří chtÄ›jí vÅ¡echno, vÄetnÄ› svÄ›tla, hned, nepÅ™ijatelné. Navíc se tím snižuje i ta již zmínÄ›ná úspora penÄ›z, neboÅ¥ zářivka musí p nÄ›jakou dobu svítit, než dosáhne plného jasu, a tedy spotÅ™ebovává energii.
rozehřívající se zářivka
Je to ale vÅ¡e tak Å¡patné? Opravdu neexistuje místo, kde by se zářivka uplatila více než žárovka? Ano, taková místa existuji, a skuteÄnÄ› se zde zářivky využívají více než žárovky. O jaká místa se jedná?

Jde především o místa, kde je potřeba světlo dlouhodobě, někdy i po celý den. Příkladem, se kterým se setkává každý, mohou být nejrůznější obchody, především supermarkety. Pokud se někdy, až půjdete nakoupit, podíváte nahoru, uvidíte nikoliv žárovku, nýbrž právě zářivky.

Důvod je jednoduchý. Při celodenním provozu už je úspora peněz za elektřinu znatelná, zvláště na tak velkém prostoru. Proto není divu, že se obchodníci rozhodli na ně přejít. Navíc na rozdíl od klasických žárovek nevisí do prostoru a vypadají tedy úhledněji. To samozřejmě přispívá k dobrému vzhledu obchodu.

Jak vidíme, i když se pro běžného ÄlovÄ›ka zářivka příliÅ¡ nehodí, pÅ™esto má svá využití a plní svůj hlavní úÄel, kterým je pÅ™edevším úspora penÄ›z. Je jen Å¡koda, že peníze spoří již bohatým majitelům nadnárodních spoleÄností, nikoliv běžným lidem. Ale kdo ví, tÅ™eba se nÄ›kdy doÄkáme vylepÅ¡eného modelu, který žárovku plnÄ› nahradí.