26 Jul

Ideální světlo pro vaši cestu


Vzhledem k tomu, že dneÅ¡ní moderní, ale i starší vozidla mají celou Å™adu bezpeÄnostních prvků vÄetnÄ› airbagů, hodnÄ› Å™idiÄů má za to, že dávat si pÅ™i řízení maximální pozor není úplnÄ› to nejdůležitÄ›jší. V tom se ale Å¡erednÄ› mýlí. PÅ™i jízdÄ› autem byste vždy mÄ›li dávat maximální pozor a udÄ›lat maximum pro to, aby se tak stalo. K tomu nestaÄí pouhopouhé soustÅ™edÄ›ní, ale potÅ™ebujete rovněž i kvalitní svÄ›tlo. Bez nÄ›j se dnes již neobejdete. PryÄ jsou doby, kdy svÄ›tlomety u vozidel neumožňovaly vidÄ›t cestu tak jak byste si možná přáli. DneÅ¡ní nové žárovky do aut jsou daleko kvalitnÄ›jší a jsou vhodné do každého poÄasí, zvláštÄ›, když si zvolíte opravdovou kvalitu ve formÄ› autožárovek OSRAM.Zádní svÄ›tlomet.jpg

Patří k nejlepším

Můžete si být jisti, že pokud sáhnete po znaÄce OSRAM, dostanete to nejlepší na trhu. Jejich výrobky se mohou pyÅ¡nit opravdovou kvalitou, na kterou jen tak nÄ›co nemá. Díky tomu se lépe zorientujete nejen v noÄních hodinách, kdy je venku tma jak v pytli, ale tÅ™eba i ve chvílích, kdy vám poÄasí příliÅ¡ nepÅ™eje. I motoristy může obÄas pÅ™epadnout bÄ›hem jízdy tÅ™eba snÄ›hová vánice, případnÄ› hustý déšť Äi ranní mlha. Tyto přírodní úkazy nejsou nejen na Äeských cestách niÄím novým a je tedy potÅ™eba na to pamatovat. Když budete chytří, co se týÄe viditelnosti na vozovce, nic by vás v budoucnu nemÄ›lo pÅ™ekvapit, ani Å¡patné poÄasí.Stylový svÄ›tlomet.jpg

Snadná montáž

StejnÄ› jako vÅ¡echny ostatní typy autožárovek, tak i ty z dílny firmy OSRAM se instalují pomÄ›rnÄ› jednoduÅ¡e. Obvykle staÄí oddÄ›lat svÄ›tlomet, provést instalaci a svÄ›tlomet zase pÅ™ipevnit. NÄ›kdy to vÅ¡ak může být trochu komplikovanÄ›jší. V takových případech je více než vhodné použití manuálu. Pokud nejste zrovna fanouÅ¡ky příruÄek a luÅ¡tÄ›ní v nich, nejlepší bude, když se na výmÄ›nu svépomoci vykaÅ¡lete a pÅ™enecháte tuto práci profesionálům ze servisu, kde vám jistÄ› rádi vyjdou vstříc, samozÅ™ejmÄ› za drobný poplatek.